• Πιστοποίηση: International Gemological Institute
  • Πιστοποίηση: SCK GEMS