Διαμάντια - Καθαρότητα

Διαμάντια - Καθαρότητα

Η καθαρότητα [CLARITY] ενός ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ έχει σχέση με την ύπαρξη έγκλειστων στο εσωτερικό του τα οποία ανάλογα με το μέγεθος την θέση τους και τον αριθμό τους καθορίζουν την αξία του. Η εκτίμηση της καθαρότητας ενός  ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ γίνεται από έναν ειδικό [Graduate Diamonds] με φακό [10 X]  κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού. Παρακάτω βλέπουμε τις βαθμίδες αξιολόγησης της καθαρότατος ενός  ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ

DIAMOND CLARITY SCALE

diamond clarity a
Flawless
Internally
Flawless
FL/IF

diamond clarity b
Very Very
Slightly
Included
VVS1 VVS2

diamond clarity c
Very
Slightly
Included
VS1 VS2

diamond clarity d
Slightly
Included
SI1 SI2

diamond clarity e
Included
I1 I2 I3